Záruka — Reklamační řád

TechNova > Záruka — Reklamační řád
Záruka — Reklamační řád

Záruka — Reklamační řád

Všechny opravy prováděné servisním centrem TECHNOVA jsou doplněné záruční lhůtou. Nabízíme záruku na perfektní činnost zařízení a náhradní díly v průběhu šesti měsíců. Garanční politika samého výrobce je přinejmenším 2 roky nebo až 5 let.

Každá služba je prováděna v souladu s moderními požadavky. Pokud si myslíte, že oprava byla provedena nekvalitně či vznikla poškození, naše společnost bezplatně odstraní problém nebo vrátí zaplacenou sumu v plném rozsahu.

Možné výjimky:

— Zařízení spadlo do vody

V případě poškození vodou před předáním na opravu, se záruka neposkytuje. Naši pracovníci mají speciální přístroje, které umožňují odhalit, jestli bylo zařízení polito tekutinou a také zhodnotit následky. Kromě toho vyhodnotíme každý faktor spojený s daným problémem.

— Mechanická poškození, která nebyla zahrnuta ve smlouvě

Během příjmu zařízení do opravy naši odborníci provádějí kompletní kontrolu. Objednávka se podepisuje již hned po jejím provedení.

— Zjištění následků nesprávného zásahu zákazníka nebo chybějící speciální plomby

I v případě, kdy byla naše plomba poškozena, Vám bude poskytnuta oprava a servis. Ale pokud zjistíme, že jste sami začali opravovat zařízení a tím nedodrželi podmínky, záruka vám nenáleží.

— Změna sériového čísla nebo informací o typu

Zajímáme se nejen o vnější vzhled přístroje, ale také o sériové číslo. Při výměně dílů jsou v naší databázi všechna důležitá data. Pokud je tato informace poškozená a její viditelnost je minimální, může být Vám oprava zamítnuta. Lehce určíme, zda byla technika již dříve v našem servisu.

Nabízíme služby, na které neposkytujeme záruku. Základní druhy:

— Částečná oprava

Uvedeme příklad, přinesete zařízení , které potřebuje výměnu základní desky nebo krytu. Následně naši odborníci provedli opravu rámů a vyměnili základní desku, ale domluveno bylo udělat pouze výměnu. To však není záruční případ, pokud jste poté náhodou poškodili základní desku a odmítli celkovou opravu. V každém případě, pokud zákazník nesouhlasí s našimi podmínkami, a také když jste byli ovlivněni našimi specialisty, můžete se spojit s podporou. Tam operativně řešíme všechny dotazy nezávisle od jejich složitosti.

Top